Rudá armáda

Rudá armáda, respektive Dělnicko-rolnická rudá armáda je název pro ozbrojené síly bolševického Ruska (1918 - 1922) a posléze Sovětského svazu (1922-1946). V roce 1946 byla rozsáhle reorganizována a přejmenována na Sovětskou armádu. Zanikla s rozpadem SSSR v roce 1991.

Představiteli režimu, socialistického realismu, budovatelské poezie byla opěvována jako „armáda míru“.